Föreläsningar

BAS-föreläsning: Autismspektrumtillstånd och ojämna förmågor

Social interaktion: hur det påverkar intuition, föreställningsförmåga,kommunikation och mentalisering.Kännetecknande drag inom autism berättade genom mina egna erfarenheter och upplevelser.

”Från då till nu” en berättelse om livet före och efter AST- diagnos

Perception, vardagsutmaningar, sociala koder, det positiva med autism och innebörden av att få en diagnos.
Föreläsningen är en samling av olika delar från andra föreläsningar som på ett kronologiskt sätt följer min uppväxt och tar upp betydelsen av utvecklingen över tid och vilka utmaningar jag ställts inför. Vilka strategier som man kan använda sig av som förälder, anhörig eller autistisk själv.

Att bli vuxen

Förlorat nätverk, utbildning, jobb, mat, pengar, hemlöshet, att få fel behandling, ohälsa, förändrad relation med föräldrarna, fritid, återhämtning och övergångar.
Vad innebär det att bli vuxen och inte vara diagnostiserad, vilka utmaningar ska man ta itu med och hur förändras livet med rätt stöd?
”Vuxentid” är en föreläsning som handlar om hur en autistisk person kan gå från att vara helt vilse i livet till att må bra och vara delaktig i samhället genom att använda sig av, och få rätt stöd och kunskap.

Min barndom

Perception, föreställningsförmåga, mentalisering och relationen till de vuxna, leken, matrutiner och repetitivt beteende, rättvisa och mobbning, specialintressen, och hur jag undvek att delta i skolarbetet.
Hur känns det att vara en autistisk flicka utan rätt diagnos? Hur kan föräldrarna stötta sina barn att “överleva” skolan när det inte fungerar?
Genom min uppväxt i Italien under 90-talet och i början av 2000-talet jämför jag hur olika skolan fungerar i Sverige och Italien och pratar om vilka strategier föräldrar och lärare kan använda sig av för att stötta sina barn och elever.

Mina tonår

Identitetslöshet, musik och filmer, subkulturen, skolan och framtiden.
Alla vet att tonåren är en känslig period för alla, men att komma in i puberteten för en autistisk person är som Ragnarök. Svårigheter med perception och social interaktion blir en stor utmaning som kan det leda till smärta och missförstånd.
Jag berättar hur jag ”överlevde” tonåren, vilka strategier jag använde och vad jag var försiktig med.

Utmaningar och strategier i vardagen: att hantera stress och när strategierna inte räcker till

Perception, kommunikation, mat, lek och föreställningsförmåga, socialt samspel, ojämna förmågor, meltdown vs. shutdown, strategier.
Vad ska man tänka på under vardagen för att förenkla de dagliga aktiviteter och vad händer när strategierna inte räcker till? Hur kan man minimera skadorna?Vad skiljer ett utbrott från en “shut-down”?
Föreläsningen handlar om hur man kan hantera jobbiga stunder och besvärliga situationer och vad som händer efteråt. Stress är en fiende för alla, men för autistiska personer kan det bli riktigt svårt om man inte får förståelse och stöd.

%d bloggare gillar detta: